فیزیک دبیرستان tag:http://hsphysics.ir 2020-10-18T04:45:01+01:00 mihanblog.com نمونه سوال امتحان دی ماه همراه جواب 2019-12-24T21:03:39+01:00 2019-12-24T21:03:39+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/102 احمد رضا رضوانی برای دانلود نمونه سؤال اینجا کلیک کنید. برای دانلود نمونه سؤال اینجا کلیک کنید.]]> حرف دل 2019-11-20T18:12:03+01:00 2019-11-20T18:12:03+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/100 احمد رضا رضوانی به دلایل مختلف از جمله درس نخواندن دانش آموزان، دلخوری اینجانب بابت این موضوع و موفق نبودن روش دادن جزوه آماده به دانش آموز، از این به بعد هیچ جزوه آماده ای داده نخواهد شد و سر کلاس جزوه گفته و توسط دانش آموز نوشته خواهد شد. جزوۀ کامل فصل اول فیزیک یازدهم 2019-10-30T17:36:35+01:00 2019-10-30T17:36:35+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/99 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوه روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوه روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
سوالات احتمالی آزمون فیزیک یازدهم 2019-10-30T12:46:42+01:00 2019-10-30T12:46:42+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/98 احمد رضا رضوانی سوالات کتاب تست معرفی شده با شماره های: ۱۶۸۰، ۱۶۸۵، ۱۶۸۷، ۱۶۹۷، ۱۷۰۰، ۱۷۱۳، ۱۷۲۷، ۱۷۳۰، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۹، ۱۷۴۴، ۱۷۴۶، ۱۷۴۹، ۱۷۵۶، ۱۷۵۳، ۱۷۶۵، ۱۷۶۹، ۱۷۷۷، ۱۷۸۰، ۱۷۸۲، ۱۷۸۵، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۸، ۱۸۰۸، ۱۸۱۰، ۱۸۲۷، ۱۸۳۶، ۱۸۳۵ ۱۶۸۰، ۱۶۸۵، ۱۶۸۷، ۱۶۹۷، ۱۷۰۰، ۱۷۱۳، ۱۷۲۷، ۱۷۳۰، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۹، ۱۷۴۴، ۱۷۴۶، ۱۷۴۹، ۱۷۵۶، ۱۷۵۳، ۱۷۶۵، ۱۷۶۹، ۱۷۷۷، ۱۷۸۰، ۱۷۸۲، ۱۷۸۵، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۸، ۱۸۰۸، ۱۸۱۰، ۱۸۲۷، ۱۸۳۶، ۱۸۳۵]]> جزوه فصل اول فیزیک یازدهم 2019-10-25T12:29:59+01:00 2019-10-25T12:29:59+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/97 احمد رضا رضوانی  جزوه برای روز پنج شنبه آماده خواهد شد. روز شنبه بدون جزوه تدریس خواهد شد. جزوه فصل اول فیزیک یازدهم بخش اول 2019-09-27T08:17:34+01:00 2019-09-27T08:17:34+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/96 احمد رضا رضوانی برای دانلود بخش اول جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود بخش اول جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل دوم یازدهم ریاضی و تجربی 2018-11-26T13:24:52+01:00 2018-11-26T13:24:52+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/92 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:51:25+01:00 2018-10-31T11:51:25+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/91 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:46:51+01:00 2018-10-31T11:46:51+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/90 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی 2018-09-25T20:16:56+01:00 2018-09-25T20:16:56+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/87 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک دهم سال تحصیلی 98-97 2018-09-24T14:51:22+01:00 2018-09-24T14:51:22+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/86 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل ترمودینامیک دهم ریاضی 2018-02-27T09:34:45+01:00 2018-02-27T09:34:45+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/85 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید.]]>
جزوه فصل سوم یازدهم 2018-02-02T06:24:45+01:00 2018-02-02T06:24:45+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/83 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوه فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی 2018-01-12T08:33:56+01:00 2018-01-12T08:33:56+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/75 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی 2018-01-12T08:20:01+01:00 2018-01-12T08:20:01+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/74 احمد رضا رضوانی برای دانلود فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>