فیزیک دبیرستان tag:http://hsphysics.ir 2019-10-17T04:01:09+01:00 mihanblog.com جزوه فصل اول فیزیک یازدهم بخش اول 2019-09-27T08:17:34+01:00 2019-09-27T08:17:34+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/96 احمد رضا رضوانی برای دانلود بخش اول جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود بخش اول جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل دوم یازدهم ریاضی و تجربی 2018-11-26T13:24:52+01:00 2018-11-26T13:24:52+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/92 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم یازدهم تجربی روی تضویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:51:25+01:00 2018-10-31T11:51:25+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/91 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم 2018-10-31T11:46:51+01:00 2018-10-31T11:46:51+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/90 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل دوم فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی 2018-09-25T20:16:56+01:00 2018-09-25T20:16:56+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/87 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل اول فیزیک دهم سال تحصیلی 98-97 2018-09-24T14:51:22+01:00 2018-09-24T14:51:22+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/86 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوۀ فصل ترمودینامیک دهم ریاضی 2018-02-27T09:34:45+01:00 2018-02-27T09:34:45+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/85 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل 5 دهم ریاضی روی تصویر زیر کلیک کنید.]]>
جزوه فصل سوم یازدهم 2018-02-02T06:24:45+01:00 2018-02-02T06:24:45+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/83 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل سوم روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوه فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی 2018-01-12T08:33:56+01:00 2018-01-12T08:33:56+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/75 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل چهارم دهم ریاضی و تجربی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی 2018-01-12T08:20:01+01:00 2018-01-12T08:20:01+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/74 احمد رضا رضوانی برای دانلود فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود فیلم آموزشی ظرفیت گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
انبساط غیر عادی آب 2018-01-12T08:17:51+01:00 2018-01-12T08:17:51+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/73 احمد رضا رضوانی برای دانلود فیلم آموزشی انبساط غیر عادی آب روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود فیلم آموزشی انبساط غیر عادی آب روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
فیلم آموزشی انبساط 2018-01-12T07:57:43+01:00 2018-01-12T07:57:43+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/72 احمد رضا رضوانی برای دانلود فیلم آموزشی در مورد انبساط گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید. برای دانلود فیلم آموزشی در مورد انبساط گرمایی روی تصویر زیر کلیک کنید.
]]>
جزوه فصل اول یازدهم 2017-12-25T07:33:39+01:00 2017-12-25T07:33:39+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/70 احمد رضا رضوانی برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم اینجا کلیک کنید. برای دانلود جزوۀ فصل اول فیزیک یازدهم اینجا کلیک کنید.]]> جزوه یازدهم 2017-12-22T13:42:13+01:00 2017-12-22T13:42:13+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/69 احمد رضا رضوانی به دلیل تعطیلی مدارس و مسافرت کاری اینجانب جزوه یازدهم روز دوشنبه داخل سایت قرار خواهد گرفت. حرف دل 2017-12-17T16:31:00+01:00 2017-12-17T16:31:00+01:00 tag:http://hsphysics.ir/post/65 احمد رضا رضوانی من چند ساله توی کار تدریس هستم و سالم زندگی کردم. واقعا دلم گرفت که بعضی از افراد تنگ نظر و از همه جا بی خبر گفتن که من کلاس میگیرم و سوالها رو به بچه ها میدم. حالا خوبه من رزومه کاریم تو سما مشخصه و همه من و اخلاق و سیستم اعتقادی من رو میشناسن. فقط این رو بگم که افرادی که این حرفا رو زدن به خدا واگذار میکنم.